"Als je ze terugzet in zee, gaan ze dood!"

Dit krijgen we vrij regelmatig te horen. En inderdaad: het zou helemaal niet verstandig zijn om dieren die jarenlang, of altijd, in gevangenschap hebben geleefd zomaar los te laten in de vrije natuur. Dat begrijpen wij natuurlijk ook. En bepleiten we dan ook niet. Waar streven we wél naar, waarom, en hoe willen we dat bereiken? Hieronder lichten we dat graag toe.

Wat is ons uiteindelijke doel?

Ons hoofddoel is dat er een eind komt aan het houden van dolfijnen en andere zee(zoog)dieren in gevangenschap, zoals in het dolfinarium in Brugge.

Waarom streven we hiernaar?

Onze belangrijkste reden is dat we vinden dat dolfijnen en andere zee(zoog)dieren eenvoudigweg niet thuishoren in dolfinaria. We vinden het ethisch niet aanvaardbaar hen op te sluiten om mensen te vermaken. We hebben als mensen tenslotte talloze alternatieven tot onze beschikking om plezier te hebben.

Een aanvullende reden is dat de dieren in dolfinaria ook nog eens ernstig worden beperkt in hun leef- en bewegingsruimte. En daardoor hun natuurlijk gedrag vrijwel onmogelijk wordt gemaakt.

Dolfijnen kunnen in dolfinaria bijvoorbeeld nooit hun jachtinstinct volgen. Nooit de sonar, één van hun belangrijkste zintuigen, fatsoenlijk gebruiken. Zelfs in de grootste dolfinaria ter wereld worden de dieren gehouden in nog geen 0,000001% van hun natuurlijke leefruimte. Terwijl ze bekend staan als lange-afstandzwemmers bij uitstek die tientallen kilometers per dag kunnen afleggen, en wel 200 meter diep kunnen duiken. In het dolfinarium in Brugge zijn ze met een paar slagen aan de andere kant van het bad of op de bodem. De dieren in dolfinaria groeien ook op in kleine, door mensen kunstmatig samengestelde groepen. Familiebanden die (door kunstmatige inseminatie) ontstaan, worden in dolfinaria regelmatig onnatuurlijk vroeg verbroken door dieren in verschillende bassins te huisvesten of tussen dolfinaria uit te ruilen. Het water in sommige dolfinaria bevat ook wel chloorverbindingen wat geenszins op zeewater lijkt. En in de natuur worden dolfijnen natuurlijk nooit blootgesteld aan schallende muziek en grote groepen klappende mensen die hun aandacht vragen.

In dolfinaria druist, kortom, alles tegen de natuur in.

Hoe willen we ons doel bereiken?

Dolfijnen Vrij is tegen de uitbuiting van dieren voor entertainment, en streeft naar een einde aan het houden van zeezoogdieren in gevangenschap. Onze inzet focust zich in eerste aanleg op een België zonder dolfinaria. Hoe we dat willen bereiken, is tweeledig: stoppen van nieuwe aanwas, en verbetering van de situatie van de huidige dieren.

1. Stoppen van nieuwe aanwas

Een goed begin zou uiteraard zijn: voorkomen dat er steeds nieuwe dieren in deze discutabele situatie bij komen. We dringen er bij de Vlaamse overheid dan ook op aan zich hier met wetgeving hard voor te maken. We roepen op te komen tot een verbod op het fokken van zeezoogdieren die geen bedreigde IUCN-status hebben en slechts gefokt worden voor behoud in "inventaris". En ook om te komen tot een import- en exportverbod op zeezoogdieren zonder bedreigde status. We vragen een verbod op het houden van zeezoogdieren in gevangenschap.

2. Een beter leven voor de dieren die er al zijn

Wij willen de situatie van de dieren die er nu al zijn, zoveel mogelijk verbeteren. We gaan daarbij uit van een aantal mogelijke scenario's voor de bestaande dolfijnen (voor andere dieren zouden het soortgelijke processen kunnen zijn).

Onze benadering is realistisch, waarbij we erkennen dat voor al deze scenario's uiteraard geldt dat ze niet van de één op de andere dag te realiseren vallen. Het is een proces. We vinden het belangrijk dat daarbij wordt samengewerkt met alle partijen waaronder deskundigen op het gebied van zeezoogdieren en rehabilitatie.

Scenario A: rehabilitatie naar het wild

Deskundigen bekijken per dolfijn welke dieren nog geschikt zijn voor gefaseerde rehabilitatie naar het wild. De haalbaarheid hiervan zal per dolfijn bezien en afgewogen moeten worden. De meest geschikte kandidaten zijn de dieren die het minst lang in gevangenschap hebben verbleven. Daar waar dit scenario als haalbaar wordt ingeschat, zal voor deze dieren volgens een speciaal protocol dit traject worden ingezet. Dit traject zal failsafes kennen in elke fase. Mocht nieuwe informatie een nieuwe afweging afdwingen, laat dit ruimte dat dieren alsnog richting het second-best scenario gaan.

Enkele voorbeelden van eerdere, succesvolle rehabilitaties van dolfijnen en andere zeezoogdieren kun je onderaan deze pagina vinden.

Scenario B: second-best option "sanctuary"

Voor de dieren waarvoor scenario A niet haalbaar wordt geacht, dient te worden bekeken op welke manier hun situatie in ieder geval kan verbeteren. Er wordt momenteel bijvoorbeeld gewerkt aan semi-vrije baaien waar dolfijnen uiteindelijk kunnen worden opgevangen. Het betreft dan nog steeds een gecontroleerde, afgeschermde omgeving, maar met veel meer vrijheden dan de huidige situatie kent (aanzienlijk meer ruimte, meer variatie, meer autonomie, enz.). Dit scenario biedt tevens de mogelijkheid dat er wetenschappelijk onderzoek kan worden gedaan. Wij zijn dan echter wel voorstander van hands off onderzoek.

Meer informatie over sanctuaries in ontwikkeling kun je onderaan deze pagina vinden

Scenario C: minst optimaal "verbeteringen in de bestaande omgeving"

Bovengenoemde locaties zijn momenteel nog in ontwikkeling, dus op korte termijn is dit niet altijd mogelijk. Afhankelijk van het tijdsbestek tot realisatie, zou de situatie bij een dolfinarium zodanig veranderd moeten worden dat er in ieder geval verbetering in de huidige situatie ontstaat. Een optimale situatie is in dit scenario onhaalbaar.
Bovenstaande is een globale situatieschets. Er zal een gestructureerd plan van aanpak moeten worden ontwikkeld. Om dit mogelijk te maken, werken we samen met verschillende ketenpartners waaronder andere dierenorganisaties, mariene biologen en onderzoekers. We roepen daarnaast de overheid op te komen tot een breed overleg over de status en de toekomst van het dolfinarium. Ter ondersteuning van dit proces zetten we ons ook richting het publiek actief in met voorlichtingsacties om bewustwording te vergroten en het maatschappelijk debat aan te wakkeren.

Voorbeelden rehabilitatie naar het wild en sanctuaries in ontwikkeling

Hotpinkdolphin
Deze Koreaanse organisatie heeft meerdere dieren uit gevangenschap terug in het wild uitgezet. Meer erover vind je hier.

Dolfijnen Tom & Misha
Tom & Misha zijn twee dolfijnen die vast zaten in Turkije, nadat ze in het wild gevangen waren genomen. Ze werden gerehabiliteerd en leven nu in vrijheid. Ze worden ook gemonitord in het wild. Zo ver bekend, gaat het zeer goed met ze. Meer over Tom & Misha op YouTube en hier.

Aegean Marine Life Sanctuary
De missie van het project is om o.a. dolfijnen die voorheen in gevangenschap werden gehouden een duurzame, levenslange rehabilitatie en toevluchtsoord te bieden. Meer informatie.

Orka Springer
Orka die succesvol werd gerehabiliteerd en terug is uitgezet in het wild. Ze is volledig geïntegreerd in de orkawereld en bevallen van een kalf. Je kunt er hier en hier meer over lezen.

Whale Sanctuary Project
Dit project werkt aan een sanctuary waar walvissen en dolfijnen kunnen leven in een omgeving die hun autonomie en welzijn zo optimaal mogelijk probeert te garanderen in een situatie die zo dicht mogelijk bij hun natuurlijke leefgebied in de buurt komt. Meer informatie.

Orka Keiko
Over de vrijlating van Keiko doen veel (onjuiste) verhalen de ronde. Echter, Keiko leefde 5 jaar in IJslandse en Noorse wateren. Via onderstaande links vind je meer informatie:
https://www.keikotheuntoldstory.com/
http://savedolphins.eii.org/campaigns/kwr
http://www.freemorgan.org/morgan-2/other-cetacean-releases/

Rehabilitatieplan Free Morgan Foundation:
Er lag een gedetailleerd rehabilitatieplan klaar voor orka Morgan. Meer informatie.

Overige interessante wetenschappelijke stukken:
Orca in Seapens
Whale Laundering - White Paper, Spiegl & Visser

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram